pvp serverler
  1. Pvp Serverler
  2. Silkroad Online Gm Kodları
Kod Arama

Önemli GM Komutları

Karakterinizin Hızı
/setspeed değer
Görünmez / Görünür Ol
/invisible
Yenilmez / Ölümsüz Ol
/invincible
Güç Tasarruf Modu
/wire
Berserker Kırmızı Zerk
/hwanmode 1
Berserker Mavi Zerk
/hwanmode 2
Berserker Ateş Zerk
/hwanmode 3
Kar Yağdırma
/snow (0-255)
Yağmur Yağdırma
/rain (0-255)
Havayı güneşli yapar
/day
Havayı gece yapar
/night
Zoom yapar
/zoom
Gökyüzü Kaybolur
/sky
Yeryüzü Kaybolur
/ground
Kamera Modu Değiştirir
/camera
Çerçeve Moduna Alır
/frame
Mevcut Pozisyonu Alma
/getcurpos
Işınlanma
/warp değer
Pencere Modu
/window 1
Oyuncu Banlama
/bansel
Oyuncu Atma (Kick)
/ban
Harita Nesneleri Aç / Kapa
/mapobj
Karakter Gizle / Göster
/char
Chat Penceresini Temizle
/chatclear
Geçiş Noktası Ekle
/addwp değer
Ekli Geçiş Noktalarını Göster
/showwp
Geçiş Noktası Sil
/delwp değer
Mouse imleci gizle / göster
/cursor
Oyuncuyu yanına çekme
/recalluser değer
GM Çember Buffı
/gmskill 0

Işınlanma Kodları

Jangan
/warp 25000 1050 0 480
Stronghold
/warp 23711 1260 0 240
Donwhang
/warp 26265 900 0 810
Black Robber Den
/warp 23444 1050 0 1290
Hotan
/warp 23431 1200 0 450
Karakoram
/warp 23424 450 0 330
Taklamakan
/warp 26751 450 0 1800
Rok Mountain
/warp 23147 1320 0 240
Samarkand
/warp 27244 60 0 840
Constantinope
/warp 26959 300 0 1290
Roc Instance
/warp 26045 840 0 1050
old Loginplace
/warp 24508 480 0 780
Thief Town
/warp 24758 840 0 510
Medusa Spawn
/warp 33538 0 0 1110

Yaratık Çağırma Parşömen Kodları

Roll call of the Wolf
/makeitem ITEM_COS_P_FLUTE 0
White Wolf summon scroll
/makeitem ITEM_COS_P_FLUTE_WHITE 0
Gini roll call
/makeitem ITEM_COS_P_JINN_SCROLL 0
Three-legged black roll call
/makeitem ITEM_COS_P_RAVEN_SCROLL 0
Penguins roll call
/makeitem ITEM_COS_P_PENGUIN_SCROLL 0
Kangaroo roll call
/makeitem ITEM_COS_P_KANGAROO_SCROLL 0
Scroll bears call
/makeitem ITEM_COS_P_BEAR_SCROLL 0
Firefox summon scroll
/makeitem ITEM_COS_P_FOX_SCROLL 0
Cats roll call ape
/makeitem ITEM_COS_P_MYOWON_SCROLL 0
Meow roll call ape
/makeitem ITEM_COS_P_SEOWON_SCROLL 0
Roll call Bunny
/makeitem ITEM_COS_P_RABBIT_SCROLL 0
Call Bunny stained scroll
/makeitem ITEM_COS_P_SPOT_RABBIT_SCROLL 0
Roll call Bunny
/makeitem ITEM_COS_P_RABBIT_SCROLL_SILK 0
Huang Jinfu roll call pig
/makeitem ITEM_COS_P_GOLDPIG_SCROLL 0
Roll call pink pig
/makeitem ITEM_COS_P_PINKPIG_SCROLL 0
Han Haoniao roll call
/makeitem ITEM_COS_P_GGLIDER_SCROLL 0

Unique Kodları

Hang up killer
/LOADMONSTER MOB_AUTOMOB 1
Tiger Female (20)
/LOADMONSTER MOB_CH_TIGERWOMAN 1
Bai-level female tiger
/LOADMONSTER MOB_CH_TIGERWOMAN_L2 1
Dorothy female tiger
/LOADMONSTER MOB_CH_TIGERWOMAN_L3 1
Kebei Ross (24)
/LOADMONSTER MOB_EU_KERBEROS 1
Captain Ivy (30)
/LOADMONSTER MOB_AM_IVY 1
Uruchi (40)
/LOADMONSTER MOB_OA_URUCHI 1
King Kong Uruchi Ulu
/LOADMONSTER MOB_OA_URUCHI_L2 1
Athena's Uruchi
/LOADMONSTER MOB_OA_URUCHI_L3 1
Ice daughter of God (60)
/LOADMONSTER MOB_KK_ISYUTARU 1
Halla-class woman of God ice
/LOADMONSTER MOB_KK_ISYUTARU_L2 1
Shearouse ice daughter of God
/LOADMONSTER MOB_KK_ISYUTARU_L3 1
Road sub-Khan (80)
/LOADMONSTER MOB_TK_BONELORD 1
Road sub-grade sweat bald
/LOADMONSTER MOB_TK_BONELORD_L2 1
Noah's Road sub-Khan
/LOADMONSTER MOB_TK_BONELORD_L3 1
Majin Satan (90)
/LOADMONSTER MOB_RM_TAHOMET 1
Satan, the world-class magic man
/LOADMONSTER MOB_RM_TAHOMET_L2 1
A drop-yang magic man Satan
/LOADMONSTER MOB_RM_TAHOMET_L3 1
White Snake Bai Ling (100)
/LOADMONSTER MOB_TQ_WHITESNAKE 1
Locke (100)
/LOADMONSTER MOB_RM_ROC 1
Seyi Te (110)
/LOADMONSTER MOB_SD_SETH 1
Sphinx (101)
/LOADMONSTER MOB_SD_SPHINX 1
Huolu Si (104)
/LOADMONSTER MOB_SD_HORUS 1
Knight (106)
/LOADMONSTER MOB_SD_NEITH 1
Iraq thin Si (108)
/LOADMONSTER MOB_SD_ISIS 1
Eris (109)
/LOADMONSTER MOB_SD_ERIS 1
Dream Celanese (109)
/LOADMONSTER MOB_GOD_GHOST_UNDINE_B4 1
Dream Celanese (99)
/LOADMONSTER MOB_GOD_GHOST_UNDINE_A4 1
Deep Sea Devourer (109)
/LOADMONSTER MOB_GOD_GHOST_GLUTTONY_B4 1
Deep Sea Devourer (99)
/LOADMONSTER MOB_GOD_GHOST_GLUTTONY_A4 1
Curse of innocent people (109)
/LOADMONSTER MOB_GOD_GHOST_CURSE_B4 1
Curse of innocent people (99)
/LOADMONSTER MOB_GOD_GHOST_CURSE_A4 1
Ice Slayer (109)
/LOADMONSTER MOB_GOD_GHOST_BEAST_B4 1
Ice Slayer (99)
/LOADMONSTER MOB_GOD_GHOST_BEAST_A4 1
Bull Demon King (89)
/LOADMONSTER MOB_GOD_FLAME_COWKING_B4 1
Bull Demon King (79)
/LOADMONSTER MOB_GOD_FLAME_COWKING_A4 1
Omen will melt (89)
/LOADMONSTER MOB_GOD_FLAME_CAPTAIN_B4 1
Omen will melt (79)
/LOADMONSTER MOB_GOD_FLAME_CAPTAIN_A4 1
Red Boy (89)
/LOADMONSTER MOB_GOD_FLAME_ADJUTANT_B4 1
Red Boy (79)
/LOADMONSTER MOB_GOD_FLAME_ADJUTANT_A4 1
Soil ghost guard captain (68)
/LOADMONSTER MOB_GOD_TOGUI_TOGUIGENERAL_C2 1
Soil ghost guard captain (58)
/LOADMONSTER MOB_GOD_TOGUI_TOGUIGENERAL_B2 1
Soil ghost guard captain (47)
/LOADMONSTER MOB_GOD_TOGUI_TOGUIGENERAL_A2 1
Soil ghost elders (68)
/LOADMONSTER MOB_GOD_TOGUI_TOGUIELDER_C2 1
Soil ghost elders (58)
/LOADMONSTER MOB_GOD_TOGUI_TOGUIELDER_B2 1
Soil ghost elders (47)
/LOADMONSTER MOB_GOD_TOGUI_TOGUIELDER_A2 1
General soil ghost (68)
/LOADMONSTER MOB_GOD_TOGUI_TOGUICAPTAIN_C2 1
General soil ghost (58)
/LOADMONSTER MOB_GOD_TOGUI_TOGUICAPTAIN_B2 1
General soil ghost (47)
/LOADMONSTER MOB_GOD_TOGUI_TOGUICAPTAIN_A2 1
Earthen (100)
/LOADMONSTER MOB_RM_SPIRITS_CLON3 1
Lei Ling (100)
/LOADMONSTER MOB_RM_SPIRITS_CLON2 1
Fire Spirit (100)
/LOADMONSTER MOB_RM_SPIRITS_CLON 1
Shui Ling (100)
/LOADMONSTER MOB_RM_SPIRITS 1
Satan the devil (100)
/LOADMONSTER MOB_RM_DEVILSAYTAN 1
Dragon too port (99)
/LOADMONSTER MOB_TQ_WESTGUARDIAN 1
Suzaku Yan (98)
/LOADMONSTER MOB_TQ_SOUTHGUARDIAN 1
Basalt (98)
/LOADMONSTER MOB_TQ_NORTHGUARDIAN 1
White Tiger (99)
/LOADMONSTER MOB_TQ_EASTGUARDIAN 1
Flame off brilliant (100)
/LOADMONSTER MOB_TQ_FLAMEMASTER 1
Black Snake smiled (100)
/LOADMONSTER MOB_TQ_BLACKSNAKE 1
Red Cloud (50)
/LOADMONSTER MOB_FW_MUJIGI_050 1
Jupiter (45)
/LOADMONSTER MOB_FW_TAESE_045 1
The general (40)
/LOADMONSTER MOB_FW_HYEONGCHEON_040 1
White Horse Rider (100)
/LOADMONSTER MOB_EV_WINTER_WHITEKNIGHT_100 1
White Horse Rider (90)
/LOADMONSTER MOB_EV_WINTER_WHITEKNIGHT_90 1
White Horse Rider (80)
/LOADMONSTER MOB_EV_WINTER_WHITEKNIGHT_80 1
White Horse Rider (60)
/LOADMONSTER MOB_EV_WINTER_WHITEKNIGHT_60 1
White Horse Rider (40)
/LOADMONSTER MOB_EV_WINTER_WHITEKNIGHT_40 1
White Horse Rider (30)
/LOADMONSTER MOB_EV_WINTER_WHITEKNIGHT_30 1
White Horse Rider (24)
/LOADMONSTER MOB_EV_WINTER_WHITEKNIGHT_24 1
White Horse Rider (20)
/LOADMONSTER MOB_EV_WINTER_WHITEKNIGHT_20 1
Mi Yana Princess (100)
/LOADMONSTER MOB_EV_WINTER_PRINCESS_100 1
Mi Yana Princess (90)
/LOADMONSTER MOB_EV_WINTER_PRINCESS_90 1
Mi Yana Princess (80)
/LOADMONSTER MOB_EV_WINTER_PRINCESS_80 1
Mi Yana Princess (60)
/LOADMONSTER MOB_EV_WINTER_PRINCESS_60 1
Mi Yana Princess (40)
/LOADMONSTER MOB_EV_WINTER_PRINCESS_40 1
Mi Yana Princess (30)
/LOADMONSTER MOB_EV_WINTER_PRINCESS_30 1
Mi Yana Princess (24)
/LOADMONSTER MOB_EV_WINTER_PRINCESS_24 1
Mi Yana Princess (20)
/LOADMONSTER MOB_EV_WINTER_PRINCESS_20 1
Bate Luo
/LOADMONSTER MOB_FW_BATTLEGOLEM_001 1
Gourd
/LOADMONSTER MOB_EV_PUMPKIN 1
Underworld of the Soul
/LOADMONSTER MOB_QT_CH_CHARGHOST_02 1
Military physician
/LOADMONSTER MOB_QT_EU_SOLDIER_02_2 1
Military school will
/LOADMONSTER MOB_QT_EU_SOLDIER_02_1 1
Camp physician
/LOADMONSTER MOB_QT_CH_SOLDIER_02_2 1
Barracks generals
/LOADMONSTER MOB_QT_CH_SOLDIER_02_1 1
Army archer
/LOADMONSTER MOB_QT_EU_SOLDIER_01_2 1
Military school will
/LOADMONSTER MOB_QT_EU_SOLDIER_01_1 1
Wandering soul
/LOADMONSTER MOB_QT_CH_CHARGHOST_01 1
Strange ancient stone
/LOADMONSTER MOB_QT_CH_TOMBSTONE_01 1
Archer Barracks
/LOADMONSTER MOB_QT_CH_SOLDIER_01_2 1
Barracks generals
/LOADMONSTER MOB_QT_CH_SOLDIER_01_1 1
Snake scales days
/LOADMONSTER MOB_QT_TQ_SNAKEMAN 1
Bai Ling
/LOADMONSTER MOB_QT_TQ_WHITESNAKE 1
Black Snake Dragon Boat Festival
/LOADMONSTER MOB_QT_TQ_BLACKSNAKE 1
cron işi